Месер Вардар Техногас учествува на овогодинешниот 29. Меѓународен саем на медицинска, дентална и фармацевтска опрема, инструменти, потрошен материјал и лекови МЕДИЦИНА 2011 кој се одржува од 27.04.- 29.04.2011.

Повелете посетете...

Лабораторијата на Месер Вардар Техногас за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок, на 16 март 2011 година, се здоби со сертификат за акредитација согласно барањата на стандардот MKС EN ISO/IEC...

Во декември 2010 година Месер Вардар Техногас се здоби со Сертификат за инспекциско тело за пренослива опрема под притисок согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC  17020:2006, тип Б.

Институтот за акредитација на...

Stefan Messer, сопственик и директор на производителот за индустриски гасови - Messer, ќе биде награден за неговите постигнувања во претприемништвото со наградата за претприемачи "Focus for Excellence". Оваа награда се...

Месер Вардар Техногас учествува на овогодинешниот 36-ти меѓународен саем на металургија, електроника, неметали и градежништво, енергетика, обезбедување и заштита ТЕХНОМА 2010 кој се одржува од 19.10.- 23.10.2010. Повелете...

Displaying results 11 to 15 out of 20

< Previous

1

2

3

4

Next >