Награда од Европската асоцијација за индустриски гасови (EIGA)

Во мај оваа година Месер Вардар Техногас ја доби по вторпат нагрдата од Европската асоцијација за индустриски гасови (EIGA).

На седницата во Минхен оваа година нашата фирма доби сребрена награда за 10 години успешно работење без несреќни случаи.

 

Страна 1 од 1