Имплементација на ISO 14001

Месер Вардар Техногас е во тек на имплементација на системот за заштита на животна средина ISO 14001:2004.

Превземете ја нашата Политика за заштита на животна средина.