Доделени SHEQ – наградите

Месер Вардар Техногас ја освои наградата за трето место

На овогодинешниот интернационален SHEQ- состанок на Месер Груп, кој се одржа во мај во Бад Зоден- Германија, по трет пат беа доделни SHEQ наградите за безбедност при работа, квалитет, заштита на животната средина и здравјето на вработените .

Критериуми за доделување на наградите:

  • да нема насреќни случаи во последните две години,
  • да нема несреќни случаи кои завршиле со смрт во последните пет години;
  • да нема несреќи при транспорт на гасови како и
  • да нема случаи на загадување на животната средина.


Месер Вардар Техногас и нашиот менаџер за заштита при работа – Александар Павичевиќ - ја доби наградата за трето место.

Страна 1 од 1